Het Huis van Afgevaardigden van Texas stemde zaterdag voor afzetting van procureur-generaal Ken Paxton (rechts).

De stemming was 121 tegen 23, met twee aanwezig maar niet stemmend en drie afwezig in de zaal. Hij wordt geschorst in afwachting van een proces in de Senaat.

De afzetting markeert een plotselinge ommekeer voor Paxton, die twee keer herverkiezing heeft gewonnen ondanks een actieve federale aanklacht.

Op donderdag, een onderzoekscommissie van het Huis adviseerde zijn afzettingontdekken dat hij “zijn officiële bevoegdheden gebruikte, misbruikte of niet gebruikte op een manier die bedoeld was om de wettige werking van de regering te ondermijnen”.

De 20 punten van de resolutie omvatten een reeks vermeende ongepaste gunsten aan donoren, inmenging in federale onderzoeken en vergeldingsmaatregelen tegen klokkenluiders.

Maar centraal stonden smerige beschuldigingen van ontrouw, omkoping en ambtsmisbruik – gevolgd door een vermeende campagne van vergelding tegen de afgevaardigden van Paxton die zeiden dat ze probeerden er licht op te werpen.

Sommige elementen van de getuigenis van de commissie waren bekend uit de lopende rechtszaken wegens onrechtmatig ontslag door die vertegenwoordigers. Ze beschuldigden Paxton ervan zich onrechtmatig te hebben bemoeid met een rechtszaak van een van zijn donateurs, Austin-makelaar Nate Paul, en dat Paul hem had terugbetaald door zijn huis te verbouwen en extra werk te vinden voor Paxtons affaire-partner, een voormalig werknemer in het kantoor van zijn vrouw.

Maar andere beschuldigingen die woensdag aan het staatshuis werden onthuld, waren nieuw. Paxton, zo vertelde het onderzoeksteam aan de commissie, bemoeide zich met het onderzoek van de FBI. Ze beweerden dat hij dagvaardingen had getoond om vijanden van zijn donoren te bedreigen.

En in een dramatische beweging vertelden ze de commissie dat Paxton een op maat gemaakt juridisch advies had uitgebracht om alle executieverkopen in Texas te blokkeren, daarbij verwijzend naar COVID.

Dat, zo wezen ze erop, was een mening die zijn kantoor al na slechts enkele dagen in plaats van de gebruikelijke weken vrijgaf, en die nooit officieel werd vrijgegeven, en die net op tijd naar buiten kwam om de executieveiling van 13 eigendommen van Paul, die op weg was naar failliet gaan.

In maart stemde Paxton in met een schikking van $ 3,3 miljoen met wetgevers die hij naar verluidt had ontslagen omdat hij de incidenten aan de politie had gemeld – geld dat zijn kantoor verwachtte dat de staatswetgever zou betalen.

In plaats daarvan weigerden beide instanties te betalen. En onder Spreker Dade Phelan (rechts) begon het Texas House een onderzoek.

Paxton bestreed deze beschuldigingen met zijn gebruikelijke scherpzinnigheid. Hij hekelde ze donderdag als een politiek gemotiveerde aanval van “liberale president Dade Phelan”.

De spreker, verduidelijkte Paxton donderdag, “wil niets liever dan onze juridische uitdagingen voor Biden’s extremistische agenda saboteren door mij als procureur-generaal te verdrijven.”

Terwijl de procedures van het Huis vrijdagmiddag verhit raakten, verspreidden advocaten van het kantoor van Paxton briefs waarin ze de “ongekende afzettingsrace” van het Huis afkeurden.

De advocaten voerden aan dat Paxton “elk recht en beleefdheid werd ontzegd die normaal gesproken aan een beklaagde wordt toegekend in een systeem dat wordt beheerst door de rechtsstaat”, inclusief de mogelijkheid om getuigen op te roepen ter verdediging.

Maar in documenten die vrijdagmiddag in het deelstaatparlement zijn ingediend, kwamen commissieleden terug. Paxton, zo voerden ze aan, kreeg geen strafrechtelijke bescherming omdat hij niet strafrechtelijk vervolgd werd.

In de brief van de commissieleden werd verder betoogd dat zowel de geheimhouding van het onderzoek als de snelle afzetting noodzakelijk waren – niet om Paxton te straffen, maar om Texas te beschermen tegen toekomstige pogingen van hem om zijn “substantiële macht te gebruiken om de gerechtigheid verder te belemmeren en te vertragen. “

Uiteindelijk suggereerde de commissie dat Paxton het onderzoek naar zichzelf had gebracht: zijn eis dat de wetgevende macht de rekening voor zijn schikking zou betalen, was de druppel, zeiden de leden.

“We kunnen niet genoeg benadrukken dat, als Paxton niet zelf een pleidooi had gehouden voor zijn onwettige gedrag, Paxton niet door het Huis zou zijn afgezet”, schreven ze.

Verschillende prominente staats- en federale republikeinen hebben Paxton verdedigd.

“Deze nep-afzetting is het resultaat van het feit dat het team van Phelan de Democraten sterker heeft gemaakt, waardoor ze leidende posities kunnen bekleden en de agenda kunnen beheersen”, Matt Rinaldi van de Texas Republican Party schreef hij op Twitter Vrijdag ochtend.

De acties, voegde Rinaldi eraan toe, zijn “slechts het laatste front in de oorlog van het Texas House tegen Republikeinen om de conservatieve richting van onze staat te stoppen.”

En voormalig Trump-assistent Stephen Miller schreef donderdag dat “weinig mensen in Amerika meer hebben gedaan om de conservatieve juridische beweging vooruit te helpen, de aanval van de wetteloze Biden-uitvoerende macht te stoppen en onze gedeelde waarden te verdedigen” dan Ken Paxton.

Vooruitlopend op een aanbeveling van de House-commissie om hem af te zetten, lanceerden de aanhangers van Paxton aanvallen op Phelan. Op dinsdag, Paxton zogenaamd dat de spreker er niet in slaagde conservatieve prioriteiten waar te maken vanwege zijn “slopende dronkenschap”, nadat conservatieve sociale media-accounts een video van dertig seconden hadden gepromoot waarin Phelan over zijn woorden struikelde terwijl hij het wetsvoorstel aankondigde.

Op donderdag, toen de House General Investigations Committee zich terugtrok om beschuldigingen van afzetting te overwegen die voortkwamen uit een reeks succesvolle aanklachten tegen de procureur-generaal een dag eerder, ging een aanhanger van Paxton naar The Hill om het drankverhaal te verdubbelen.

De e-mail bevatte een foto van een man aan het werk in een bar in de gang die er officieel uitzag, met een “Come and Get” kanonnenvlag zichtbaar over zijn linkerschouder terwijl hij drankjes mixte.

Conservatieve staatsrepublikeinen – die in Texas altijd een groot contingent van harddrinkende baptisten hebben omvat – wezen ook op beschuldigingen dat Phelan dronken was om uit te leggen waarom de huisrepublikeinen er niet in slaagden voorbij gouverneur Greg Abbott (R) en Dana Patrick (R) te komen. R) prioriteiten van extreemrechts.

“Alcoholisme heerste tijdens de wetgevende macht van Texas”, schreef een aanhanger van Paxton aan The Hill. “Dat is teleurstellend en verklaart voor een groot deel waarom er deze sessie geen effectieve rekeningen zijn doorgekomen.”

The Hill heeft contact opgenomen met Phelan voor commentaar. Woensdag verwierp de president de verklaring van Paxton als “een laatste wanhopige poging om zijn gezicht te redden”.

De veelzijdige verdediging van Paxton – en de bereidheid van Trump-vriendelijke Republikeinen om het te omarmen – komt te midden van een bredere reeks botsingen tussen Republikeinse leiders in Texas.

Dat liep over in een bredere stapel wetgeving vanwege de voortdurende kloof tussen het staatshuis – dat Phelan bouwde als een onafhankelijk bolwerk tegen Patrick en Abbott – en de Senaat, waarvan Patrick president is en waarin hij een groot deel van de macht uitoefent. stroom.

Conservatieve Republikeinen zijn gefrustreerd dat het Huis conservatieve wetsvoorstellen van de Senaat routinematig heeft weggegooid – of ze in voldoende afgezwakte vorm heeft aangenomen om hun oorspronkelijke bedoeling te neutraliseren.

In mei keurde het Huis van Afgevaardigden bijvoorbeeld een wetsvoorstel goed dat seksuele optredens voor minderjarigen verbiedt – het soort wet dat andere staten hebben gebruikt om dragshows voor alle leeftijden of evenementen zoals dragqueens die verhalen voorlezen in openbare bibliotheken, aan te pakken.

Op het eerste gezicht leek dit een overwinning voor Patrick, voor wie de rekening een prioriteit was.

Maar in tegenstelling tot die andere staatswetten, heeft het laatste wetsvoorstel dat door het Texas House is aangenomen, de wetgeving ontdaan van zijn specifieke anti-groeven taal – die oorspronkelijk ‘seksueel expliciet’ definieerde als een mannelijke artiest die zich voordoet als een vrouw, of een vrouwelijke artiest die zich voordoet als een man’, meldde de Texas Tribune.

Andere conservatieve prioriteiten die in de wetgevende macht van Texas vastzitten, zijn onder meer een reeks energierekeningen die de staatsindustrie voor hernieuwbare energie – een van de kroonjuwelen van de Republikeinse heerschappij in Texas – willen benadelen ten gunste van fossiele brandstoffen.

Er is ook een voorstel voor een schoolvouchersysteem waarmee gezinnen samen met hun kinderen hun geld uit openbare scholen kunnen halen – iets dat zelfs voor zeer conservatieve plattelandsdistricten een gruwel is, waar openbare scholen de ruggengraat van de gemeenschap vormen.

Tijdens de beraadslagingen van het staatshuis op donderdag kookte de onvrede binnen het lichaam over in openlijke woede toen de rekeningen terugkeerden naar de Senaatsvloer vol met nieuwe amendementen – wat leidde tot boze oproepen van vertegenwoordigers om het lichaam te negeren.

Het heeft zo’n kloof bereikt dat een wetgever – die amendementen van de Senaat op zijn eigen wetsvoorstel presenteerde – zijn collega’s smeekte “niet voor geweld te kiezen” en hen smeekte niet automatisch voor zijn wetsvoorstel te stemmen.

Het onafhankelijke karakter van het Huis van Afgevaardigden heeft dat orgaan tot een groot obstakel gemaakt voor wetgeving die zowel Abbott als Patrick als verplicht beschouwen, en een belangrijke onbekende is of de twee – die er nog in het openbaar over moeten spreken – zullen verschijnen voor de procureur-generaal. kantoor.

Aan de ene kant, Paxton is hun trouwe bondgenoot geweest – hij heeft herhaaldelijk de blauwe staten en de regering-Biden aangeklaagd wegens het nemen van klimaatactie of het versoepelen van de immigratiewetten uit het Trump-tijdperk, en hij heeft Trumps bewering nagejaagd dat de verkiezingen van 2020 zo ver waren gemanipuleerd dat de Texas Bar Association diende een formele rechtszaak tegen hem in wegens wangedrag.

Tegelijkertijd zien GOP-leiders van de staat hem steeds meer als een “vernedering”, vertelde de veteraan Austin-verslaggever Harvey Kronberg aan The Hill.

In de Republikeinse voorverkiezingen van 2022 heeft Texans for Lawsuit Reform, het leidende politieke actiecomité van de GOP, zijn tegenstander, Eva Guzman, voormalig rechter van het Hooggerechtshof van de staat, gesteund.

Het was een teken van bredere frustratie met Paxton onder de GOP-leiders van de staat – omdat de PAC een belangrijk onderdeel is van de coalitie van Abbott, zei Kronberg.

Wat Abbott ook besluit te doen, de afzettingsaanbeveling voor de commissie van het Huis was een duidelijk schot voor de boeg van de gouverneur, voegde Kronberg eraan toe.

De aanbeveling is “een middelvingerbegroeting aan de gouverneur en de luitenant-gouverneur die de onafhankelijkheid van het Huis bevestigt – en het feit dat het Huis niet te spotten is”, zei hij.

Copyright 2023 Nexstar Media Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit materiaal mag niet worden gepubliceerd, uitgezonden, gekopieerd of herverdeeld.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *