Het is een onwaarschijnlijke noodsituatie: een geschil over wie betaalt voor federale waarnemers op haringvissersboten. Echter, de beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof om Loper Bright Enterprises tegen Raimondo benadrukt wat een van de meest ingrijpende beslissingen zou kunnen zijn van de herfst van 2023. De vraag is of rechtbanken hun eigen beleidsvoorkeuren kunnen vervangen door die van deskundige instanties als het gaat om het invullen van de details van federale regelgevingsprogramma’s.

In de Loper Bright-zaak zal het Hooggerechtshof overwegen of het vier decennia oude besluit van de zogenaamde Chevron VS tegen NRDC. In Chevron verklaarde de rechtbank formeel een principe dat het al lang toepast: wanneer het Congres geen duidelijk antwoord geeft over hoe de wet van toepassing is op een bepaalde situatie, en een regelgevende instantie redelijkerwijs die leemte opvult, moeten rechters zich neerleggen bij de beslissing van de instantie.

De originele Chevron-behuizing illustreert het principe. De Clean Air Act verplichtte de Amerikaanse Environmental Protection Agency om emissies van “stationaire bronnen” te reguleren, maar de wet zei niet of een “bron” slechts een enkele stapel of een hele fabriek was. Het Hooggerechtshof oordeelde dat het bureau, gebruikmakend van zijn expertise en bevoegdheden die het door het Congres zijn gedelegeerd, moet beslissen wat het meest logisch is. In een situatie als deze, legt de rechtbank uit, is het de rol van de rechtbank om de kant van de aanpak van het bureau te kiezen, ook al geeft deze de voorkeur aan een andere aanpak.

Terwijl Rechter Clarence Thomas en laat Justitie Antonin Scalia beiden hebben jarenlang voor Chevron gepleit, en meer recentelijk juridische strategen aan de rechterkant afgesloten dat het beëindigen van de naleving van Chevron centraal staat in hun plannen om de administratieve staat te deconstrueren. Enkele leden van de huidige gerechtelijke meerderheid, waaronder Tomasze riepen op tot heroverweging van Chevron.

De rechtbank beperkte Chevron in 2022 aanzienlijk toen het de zogenaamde “de belangrijkste kwesties doctrine.” Die doctrine keert de eerbiedregel om in gevallen waarin een instantie een zeer consequente actie onderneemt die een niet eerder aangekondigde uitbreiding van de reikwijdte van haar autoriteit weerspiegelt. In deze zeer zeldzame en uitzonderlijke gevallen vereist de rechtbank een duidelijke verklaring van het Congres waarin de actie van het agentschap wordt goedgekeurd.

De doctrine van de belangrijkste kwesties is echter niet van toepassing wanneer bureaus beslissen over tuinvariëteitskwesties over regelgevende details die het Congres opzettelijk aan hen heeft overgelaten. Bureaus nemen voortdurend dergelijke beslissingen, over onderwerpen variërend van het beheren van sociale zekerheid en medische zorg, tot het oplossen van de geestdodende complexiteit van de belastingwetgeving, tot het beschermen van investeerders en spaarders door middel van effecten- en bankregelgeving, tot het veilig houden van werkplekken. , tot wetshandhaving tegen discriminatie, milieu- en energieregelgeving en meer.

Daarom is Loper Enterprises zo belangrijk. De visserijverordening die in deze zaak aan de orde is, is onduidelijk, mogelijk zelfs een afleidingsmanoeuvre. Het bevel tot herziening van de rechtbank geeft aan dat het van plan is te beslissen of Chevron wordt afgewezen of “verduidelijkt”.

De rechtbank kan echter stoppen met het nemen van een beslissing over de zaak. Hij keurt vaak een recensie goed om een ​​grote vraag te beantwoorden, bedenkt zich en dan op zoek naar een smallere uitweg. Hoewel de rechtbank herziening alleen toestond om de Chevron-kwestie te overwegen, zou het vermijden van die kwestie waarschijnlijk de optimale uitkomst zijn geweest.

Het negeren van Chevron zou bureaus routinematig onderwerpen aan rechterlijke toetsing en het besluit van het Congres om de details van regelgevende beleidsvorming aan deskundige bureaus over te laten, ongedaan maken. Ondeskundige rechters met partijdige of ideologische vooroordelen – vooral in de lagere rechtbanken – zouden hun eigen beleidsvoorkeuren vervangen door die van bureaus, onder het mom van ‘beste lezing’ van dubbelzinnige wetten.

De afgelopen maanden, vooral sinds de opkomst van de grote-kwestie-doctrine, hebben we dit soort gerechtelijk activisme herhaaldelijk gezien. Rechters hebben agressief gehandeld om beleid te schrappen, ongeacht de al lang bestaande beperkingen op rechterlijke toetsing.

Recente voorbeelden zijn onder meer verbieden veilige en anderszins legale abortusmedicijnen, kantelen discretionaire handhavingsprotocollen voor immigratie en neerslaan aflossen van studieschuld. Als Chevron valt, mogen we van rechters verwachten dat ze steeds meer optreden als beleidsmakers in plaats van als neutrale rechters.

En terwijl dereguleringsrampen – van vliegtuigcrash En ontsporing van treinen naar de bank faalt – de natie blijven opschudden, zou het overstemmen van Chevron het veel moeilijker maken om dit soort rampen in de toekomst te voorkomen. Het zou het vermogen van agentschappen beperken om door het Congres verleende discretionaire bevoegdheden te gebruiken om tijdig en effectief actie te ondernemen.

Veel van de arbeids-, gezondheids-, veiligheids-, milieu-, consumenten-, financiële en antidiscriminatiebeschermingen die rechts wil elimineren of blokkeren, zijn te populair bij kiezers en te goed ondersteund door bewijs en wetgeving om rechtstreeks aan te vallen. Het is veel gemakkelijker om de administratieve acties ongedaan te maken die deze regelgevende bescherming afdwingen – en om de minst verantwoordelijke, niet-gekozen tak van onze regering ertoe te brengen dit te doen.

Chevron heeft lang gediend als een rem op rechters die in de verleiding zouden kunnen komen om beleid te maken op basis van hun eigen voorkeuren. In een regeringssysteem dat is gebaseerd op checks and balances, is Chevron een onmisbare controle op de rechterlijke macht – en dat moeten we behouden.

Scott Nelson is advocaat bij Public Citizen.

Copyright 2023 Nexstar Media Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit materiaal mag niet worden gepubliceerd, uitgezonden, gekopieerd of herverdeeld.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *