In een recente New York Times opinie stuk, Dara Lind van de American Immigration Council vraagt ​​zich af: “Hoe ging president Biden van het veroordelen van het immigratiebeleid van zijn voorganger naar het in zijn voetsporen treden door een verordening voor te stellen die de overgrote meerderheid van de huidige asielzoekers niet in aanmerking zou laten komen?”

Ze geeft echter toe dat als de uitzonderingen in de verordening echt zijn, een groot aantal mensen hier zal blijven om hun zaak voort te zetten.

Volgens Lind is het antwoord dat het aantal arrestaties aan de grens, dat historisch gezien als een crisis wordt gezien, is toegenomen.

De toename van angst was er maar een onderdeel van. Biden staat ook onder druk om zijn grensbeleid voor de rechtbank aan te vechten. Bijvoorbeeld binnen Florida versus de VSRechter T. Kent Wetherell, II van de Amerikaanse districtsrechtbank, oordeelde dat het van Biden was voorwaardelijke vrijlating + ATD (Alternatieven voor detentie) praktijk is illegaal en heeft deze afgeschaft.

Wetherell ontdekte dat Biden “de zuidwestelijke grens veranderde in een betekenisloze streep in het zand en niet veel meer dan een terugdrijvende beweging voor de buitenaardse wezens die het land binnenstroomden door ‘alternatieven voor detentie’ te verkiezen boven daadwerkelijke detentie en meer dan een miljoen buitenaardse wezens het land binnen te laten. land – op ‘voorwaardelijke vrijlating’ ‘of krachtens de uitoefening van’ vervolgingsbevoegdheid ‘onder een volledig niet-toepasselijk statuut.’

Bovendien denk ik niet dat Biden van koers is veranderd. Het lijkt erop dat hij nog steeds probeert zijn campagnebelofte na te komen de waarden van ons land te waarborgen als natie van immigranten zijn de twee belangrijkste het verwelkomen van asielzoekers en het vinden van alternatieven voor detentie. De beslissing van Wetherell laat zien hoe ver Biden is gegaan om zijn belofte na te komen.

De regulatie Lind klaagt dat het niet in strijd is met dat doel. Het zou illegale overtochten moeten verminderen door migranten aan te moedigen legale routes naar de Verenigde Staten te gebruiken – of asiel aan te vragen in een van de landen waar ze doorheen reizen op weg naar de Verenigde Staten. Het doet dit door een weerlegbaar vermoeden vast te stellen van het niet in aanmerking komen voor asiel voor migranten die geen asiel aanvragen in een van de landen waardoor ze reizen en in plaats daarvan illegaal de Verenigde Staten proberen binnen te komen.

Bovendien creëert hij nieuwe manieren waarop ze hier legaal kunnen komen, zoals de zijne programma voor humanitaire vrijlating voor migranten uit Cuba, Haïti, Nicaragua en Venezuela die geen inreisdocumenten hebben. Ze krijgen een voorwaardelijke status voordat ze de grens bereiken in plaats van nadat ze een illegale oversteek hebben gemaakt.

Hoogtepunten uit Florida vs. de VS

Sectie 1225(b) van de Immigration and Nationality Act (INA) stelt de detentie verplicht van aankomende migranten die niet over de juiste toegangsdocumenten beschikken, met een kleine uitzondering voor voorwaardelijke vrijlating. Ook deze migranten zijn onderworpen versnelde verwijdering tenzij zij een geloofwaardige vrees voor vervolging of marteling aantonen. Als ze een geloofwaardige angst vaststellen, hebben ze recht op een hoorzitting voor een immigratierechter, maar het Hooggerechtshof oordeelde Jennings tegen Rodriguez dat hun detentie moet worden voortgezet totdat een immigratierechter hen enige vorm van verlichting verleent of totdat ze uit de Verenigde Staten worden verwijderd.

Volgens de uitspraak van de rechter is de administratie tussen maart 2021 en november 2022 vrijgelaten meer dan 1,16 miljoen komst van migranten naar de VS op voorwaardelijke vrijlating of gewoon als een kwestie van discretie.

De administratie beweert dat er niet genoeg capaciteit is om migranten vast te houden. Maar het is analoog aan de gelijkenis van het kind dat zijn ouders vermoordt en dan om medelijden vraagt ​​omdat hij wees is. De toename van illegale grensoverschrijdingen tijdens het presidentschap van Biden was een voorspelbaar gevolg van het terugdraaien van de grensbeveiligingsmaatregelen door de vorige regering, de verminderde beschikbaarheid van detentiefaciliteiten en de vrijlating van migranten zonder papieren in het land.

De regering-Biden heeft verzocht om een ​​verlaging van de financiering van detentiecentra voor fiscaal 2022, om slechts 32.500 migranten te huisvesten, en een verdere verlaging tot 25.000 migranten voor fiscaal 2023. Samen hebben deze ertoe geleid dat er een grote “Kom binnen, we zijn open” teken op de zuidelijke grens.

De administratie beweert dat het de mogelijkheid heeft om artikel 1225(b) te gebruiken om inkomende migranten vast te houden of artikel 1226(a) om ze vrij te laten. Sectie 1226(a) staat de discretionaire vrijlating van migranten zonder papieren toe: het bepaalt dat, op basis van een bevel uitgevaardigd door de procureur-generaal, een migrant kan worden gearresteerd en vastgehouden in afwachting van een beslissing over verwijdering of vrijlating op borgtocht of voorwaardelijke vrijlating.

Maar secties 1226(a) en 1225(b) zijn van toepassing op migranten in verschillende situaties. Het Hooggerechtshof oordeelde in Jennings v. Rodriguez dat sectie 1226(a) van toepassing is op “vreemdelingen al in het land”, en artikel 1225 verwijst naar migranten die toelating tot het land willen.

Sectie 1182(d)(5) van de INA keurt de vrijlating van aankomende migranten geval per geval goed om dringende humanitaire redenen of een aanzienlijk openbaar nut.

Alle individuele beoordelingen van migranten die door de administratie zijn vrijgelaten, waren gericht op de vraag of ze een risico vormden voor de openbare veiligheid of een vluchtrisico, niet of ze in aanmerking kwamen voor vervroegde vrijlating.

De administratie heeft aangevoerd dat er een openbaar voordeel is bij het verlenen van voorwaardelijke vrijlating in plaats van het volgen van het meer langdurige proces vereist door sectie 1225. Dit versnelt het inspectieproces, waardoor de druk op de overvolle faciliteiten van het CBP wordt verminderd.

Zelfs als voorwaardelijke vrijlating op deze basis zou kunnen worden verleend, zou het de administratie niet machtigen om een ​​geheel nieuw verwerkingstraject te creëren om het meer tijdrovende traject te vermijden, wat het wel doet.

Respect voor de wet

Administratieve verminderingen van de wachtruimte hebben het onmogelijk gemaakt om de tsunami van migranten die aan onze grens aankomen vast te houden zonder de juiste toegangsdocumenten, en 9000 tot 14000 illegale overtochten per dag worden verwacht wanneer titel 42 wordt ingetrokken.

Biden kan de detentiecapaciteit vergroten en de toelating opschorten van migranten zonder inreisdocumenten die niet kunnen worden vastgehouden. De Hoge Raad heeft gehouden Dat sectie 1182(f) van de INA geeft de president de bevoegdheid om de binnenkomst van een vreemdeling op te schorten. De president hoeft alleen maar vast te stellen dat de binnenkomst van gedekte vreemdelingen “schadelijk zou zijn voor de belangen van de Verenigde Staten”.

Dit mag asielzoekers niet de mogelijkheid ontnemen om hun vervolgingsclaims in te dienen. Biden zou ze kunnen doorverwijzen naar een uitgebreide Midden-Amerikaans programma voor jeugdige vluchtelingen en voorwaardelijke vrijlating (CAM) buiten de Verenigde Staten, inclusief volwassenen.

Biden heeft de grenscrisis veroorzaakt en kan er een einde aan maken.

Nolan Rappaport hij was drie jaar betrokken bij de House Judiciary Committee als deskundige op het gebied van immigratierecht voor de uitvoerende macht. Daarna was hij vier jaar lang immigratieadviseur van de Subcommissie immigratie, grensbeveiliging en claims. Voordat hij lid werd van de Judiciary Committee, schreef hij 20 jaar lang beslissingen voor de Board of Immigration Appeals. Volg hem op:

Copyright 2023 Nexstar Media Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit materiaal mag niet worden gepubliceerd, uitgezonden, gekopieerd of herverdeeld.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *