[colabot7]

Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten (CNN) – Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland zeiden dat ze “Iran verantwoordelijk zullen houden” voor zijn nucleaire activiteiten na “Teheran’s steeds gevaarlijkere escalatie van zijn nucleaire programma”, aldus een verklaring.

Het VK, Frankrijk en Duitsland riepen Iran op om “volledig samen te werken” met de Internationale Organisatie voor Atoomenergie van de VN om het in staat te stellen “verdere passende verificatie- en monitoringactiviteiten uit te voeren”, aldus de Europese trojka in een verklaring.

In de verklaring van de Europese trojka stond: “We zullen Iran verantwoordelijk houden voor de onmiddellijke en volledige uitvoering van dergelijke overeengekomen maatregelen, gezien de ernst van de aanhoudende en steeds ernstiger wordende escalatie van zijn nucleaire programma.”

De verklaring voegde eraan toe dat deze maatregelen Iran distantieerden van zijn toezeggingen voor 2015.

Vorig jaar verwijderde Iran alle IAEA-apparatuur die eerder was geïnstalleerd voor monitoring- en bewakingsactiviteiten in verband met de nucleaire deal, officieel bekend als het Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

“(De Europese trojka) E3 maakt zich vooral zorgen over de recente bemonstering in Fordow, die de aanwezigheid van uraniumdeeltjes aantoonde die sterk verrijkt waren tot 83,7% U-235”, aldus de Europese verklaring.

De verklaring zei dat dit in schril contrast stond met het door Iran aangekondigde niveau van verrijking, en Iran moet ons nog overtuigen dat dit te wijten was aan “onbedoelde fluctuaties”.

In de verklaring van de trojka stond: “We zullen samen met internationale partners blijven overleggen over de beste manier om om te gaan met de gevaarlijke nucleaire escalatie die Iran meedogenloos nastreeft.”

De directeur-generaal van het Internationaal Atoomenergie Agentschap, Rafael Grossi, vertelde maandag aan CNN’s Becky Anderson dat Iran heeft “aangegeven” dat de sterk verrijkte monsters die op de locaties zijn gevonden, een “piekfluctuatie” en een “onbedoelde fluctuatie” kunnen zijn.

“Wat ik wel kan zeggen is dat er in ieder geval geen achterstand was”, vervolgde Grossi. Grossi zei, sprekend over 83,7% verrijkt uranium, dat er op dit niveau geen productie is.

In een gezamenlijke verklaring van 4 maart tussen Iran en de IAEA stemde Iran ermee in “op vrijwillige basis” om “de IAEA toe te staan ​​verdere verificaties en passende monitoringactiviteiten uit te voeren”.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *